This page requires a JAVASCRIPT enabled browser, Netscape Navigator 3 or Internet Explorer 3 or later.

Aktualne dane propagacyjne

Strona automatycznie odświeżana co 5 minut

------------ Aktualny komunikat i prognoza warunków propagacyjnych ------------
------------ Latest WWV - Geophysical Alert Message(6) ------------
 A-index chart(5)   Wykres wsp. A      K-index chart(4) (*)   Wykres wsp. K
  DOBRA PROPAGACJA     < 15    A    15 >=     SŁABA PROPAGACJA  
  < 3    K    3 >=  

Monitor propagacji on-lineAktualny stan wiatru słonecznego

Click to get values and an explanation
Monitor propagation.dxers.info on-line

Propagacja KF Propagacja VHF/UHF
 ----  Wprowadzenie do propagacji KF  ----   ---- Wprowadzenie do propagacji VHF/UKF  ---- 
 Current Solar Data (from NOAA)  /   Full Data
 Aktualne dane słoneczne (NOAA)  /  Pełne dane
Solar X-Rays(1) (*) 
Promieniowanie słoneczne X 
Solar X-Rays
 Realtime Global Ionospheric Convection Map
 Mapa stanu jonosfery
Aurora 
Aktywność zjawiska Aurory 
Aurora Status
 F2 Layer - Critical Frequency / Height in km
 Warstwa F2 - częst. krytyczna  /  Wys. w km
Mag-Field(2) (*) 
Wielkość pola magnetycznego 
Mag Field
 E Layer Critical Frequency
 Częst. krytyczna warstwy E
Sporadic E(*) 
Sporadyczne QSO z odbicia od warst. E 
Sporadic E Status
 Real-Time MUF Map (*)
 Aktualna mapa częst. MUF
  Estimated Kp 
Przybliżony planetarny wsp. K 
Status
 Current Grayline Map of MUFs (*)
 Aktualna mapa strefy cienia częst. MUF
 Optimal Working Frequency FOT (*)
 Optymalne częst. QSO dla Europy
 
Mapy propagacji VHF
Europa Świat
wg. rejonów wg. lokatorów wg. rejonów wg. lokatorów
6m/2m/70cm QSO real time maps
Prognoza 5-dniowa propagacji troposferycznej VHF i UHF
* Opisy i definicje poszczególnych współczynników i wielkości

Aktualna propagacjaPrognozy
 Solar Data
 Aktualne dane słoneczne
 Solar Data
 Prognoza krótkoterminowa
 Solar Activity for last 30 days(3)
 Aktywność słońca z ost. 30 dni
 Solar Activity Forecast for next 27 days(3)
 Aktywność słonca na kolejne 27 dni
 VHF Aurora spots
 Lista VHF QSO via Aurora
 3-day Solar-Geophysical Forecast
 Słoneczno-geofizykalna prognoza 3-dniowa
 Near-Real-Time Maps of Ionospheric X-Ray Absorption
 Akt. mapa absorbcji jonosferycznej promieniowania X
 D-Region Absorption Prediction
 Prognoza absorbcji warstwy D
 160m Radio Propagation
 Propagacja w paśmie 160m
 Prognoza propagacji KF wg. SP7HT
 Słownik terminów SEC | Słownik terminów NOAA  NOAA Space Weather Scales